Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy adres mailowy Producenta: karma@karmaroasters.com lub Sklepu: kontakt@coffeekarmashop.com

2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie i jeśli to możliwe z paragonem lub fakturą na adres: Tart.art Bartosz Kozina, Krupnicza 12/3, 31-123 Kraków. Prosimy o zwrot towaru w postaci kompletnej i bez śladów użytkowania (nie otwieranie torebki z kawą).

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

4. Producent dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, we wskazany przez Klienta sposób.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Producentowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych.